Na naszych krajowych drogach dochodzi do wypadków, które mają rożnego rodzaju konsekwencje. W celu ich wyeliminowania zmieniane są przepisy nie tylko w zakresie bardziej restrykcyjnego przekazywania nowym kierowcom dokumentu prawa jazdy (co wiąże się często z większą ilością pytań na egzaminie i dodatkowych wymagań w czasie egzaminu praktycznego) ale również i bardziej surowe kary dla osób łamiących przepisy. Można jednocześnie wskazać co najmniej kilka powodów, które w mniejszym lub też w większym przyczyniają się do tego, że wypadki nadal mają miejsce.

Czynnikami, które nadal podnoszą tego rodzaju statystyki są między innymi brawura kierowców, nadmierna prędkość oraz spożywanie alkoholu zarówno w ten sam dzień, jak i w dniu poprzednim. Coraz częściej dochodzi do tego spożywanie różnego rodzaju narkotyków oraz dopalaczy, które źle wpływają na ocenę sytuacji na drodze. W tym miejscu warto dodać, że sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, kiedy warunki na drodze pogarszają się co ma miejsce szczególnie w okolicach jesieni oraz zimy Tym samym wiele zdarzeń z ich udziałem ma niekiedy tragiczne konsekwencje. Negatywnie też wpływa fakt, że część kierowców nie zwraca uwagi na kolor świateł oraz to, że nie zachowują bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Obrazy nieodpowiedzialnej jazdy możemy oglądać prawie każdego dnia w telewizji i usłyszeć o nich w radiu. Część z zarzutów dotyczy obecnej infrastruktury drogowej, która pomimo tego, że nie jest w najlepszym stanie to można zauważyć, że jest poprawiana i usprawniana, bardzo często w taki sposób by w danych miejscach ograniczyć ilość kolizji samochodowych oraz sytuacji kiedy to pieszy został poszkodowany. W planach są co prawda kolejne zmiany i poprawa stanu dróg, to jednak bardzo często są to dosyć pracochłonne prace.

Należy jednocześnie pamiętać, że wpływ na ilość zdarzeń na drodze to również między innymi źle przewożone ładunki, nadmierna ilość osób w pojeździe i ogólny zły stan samochodów. Niedostosowanie się również pod tym względem do obowiązujących przepisów niekorzystnie wpływa na to co dzieje się na naszych drogach.