Pozwolenie do przewozu rzeczy i osób udziela kierowcom Certyfikat Kompetencji Zawodowych oraz licencja na transport na terenie kraju lub za granicą, przez co firmy udostępniają licencję transportową w przeciągu kilku dni, ponieważ przez Urząd wydanie licencji może trwać do maksymalnie trzech miesięcy.  Osoby, które mają dany certyfikat kompetencji zawodowych powinny co jakiś czas podnosić swoje kompetencje przez dodatkowe egzaminy, a dodatkowo można zdać egzamin na transport między krajowy. Z czego kierowca powinien mieć prawo jazdy kategorii co najmniej A1

Za egzamin na licencję, którego należy zdać egzamin powyżej 70%.

 

- 200 zł, na okres od 2 do 15 lat,

- 250 zł, na okres od 16 do 30 lat,

- 300 zł, na okres od 31 do 50 lat.

Z Czego powinien znać prawo z tematyki:

 

1) przewozu drogowym towarów niebezpiecznych,

2) czasu pracy kierowców,

3) odpadów,

4) ochrony zwierząt,

5) ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,

6) bezpieczeństwa żywności i żywienia,

7) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

8) wspólnocie dotyczących przewozów drogowych

 

Oprócz tych dokumentów każdy przedsiębiorca powinien mieć dobrą reputację oraz nie może być karany prawnie zwłaszcza na tle używek, bójek czy też nie może mieć zakaz zbliżania się do osób z powodu agresji.